1

About اعتقادات دینی

News Discuss 
مرکز تخصصی بین المللی فجرُنا یکی از مراکز تخصصی حوزه علمیه قم می باشد که آموزش تخصصی طلاب را در سطح سه حوزه های علمیه به عهده گرفته است. قنبری با اشاره به اینکه حتی گاندی در هندوستان و خانواده‌اش هم پوشش خاص خود را داشتند، می‌افزاید: در هندوستان مردها http://www.pweepwee.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=maps.google.cd%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2FWww.Rahemin.ir%2F2022%2F10%2F11-%25DA%25A9%25D9%2585%25DA%25A9-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%2Ffeed%2F

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story